Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
obiektywizacji jakości transmisji mowy, muzyki, a także diagnostyki stanu (i klasyfikacji) instrumentów muzycznych należy zgodność i weryfikowalność ocen obiektywnych z ocenami subiektywnymi.
Wszystkie omawiane dziedziny zastosowań komputerowych systemów diagnostyki akustycznej stoją przed wspólnymi zagadnieniami, będącymi niejako na poziomach ponadakustycznych. Odnosi się to do:
a) algorytmizacji procedur diagnostycznych, uwzględniających proces ciągłego uaktualniania danych oraz możliwość bieżącej ingerencji diagnostyki w procesy KSDA,
b)wprowadzania nowych metod uczenia i diagnozy opartych na sztucznej inteligencji AI, doświadczeniach systemów ekspertowych i implementacji sieci ANN.
Podsumowując zestawienia wymienionych wyżej dalszych kierunków badań w zakresie komputerowych systemów diagnostycznych, można sformułować tezę o realności możliwości skutecznego i bardziej powszechnego
obiektywizacji jakości transmisji mowy, muzyki, a także diagnostyki stanu (i klasyfikacji) instrumentów muzycznych należy zgodność i weryfikowalność ocen obiektywnych z ocenami subiektywnymi.<br>Wszystkie omawiane dziedziny zastosowań komputerowych systemów diagnostyki akustycznej stoją przed wspólnymi zagadnieniami, będącymi niejako na poziomach ponadakustycznych. Odnosi się to do:<br>a) algorytmizacji procedur diagnostycznych, uwzględniających proces ciągłego uaktualniania danych oraz możliwość bieżącej ingerencji diagnostyki w procesy KSDA,<br>b)wprowadzania nowych metod uczenia i diagnozy opartych na sztucznej inteligencji AI, doświadczeniach systemów ekspertowych i implementacji sieci ANN.<br>Podsumowując zestawienia wymienionych wyżej dalszych kierunków badań w zakresie komputerowych systemów diagnostycznych, można sformułować tezę o realności możliwości skutecznego i bardziej powszechnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego