Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
synergiczne oddziaływania charakteru i warunków pracy oraz patogeniczne, będące efektem zmian stanu zdrowia w wyniku nabytych chorób, kalectw itp. Oddziaływania przyrodnicze są odbiciem zarówno aktualnego stanu środowiska naturalnego jako całości, jak i jego komponentów: warunków klimatycznych, hydrologicznych, biotycznych itp. Każdy z tych elementów określa adekwatny do nich sposób zachowania się uaktywniając lub minimalizując różnego rodzaju zachowania. Warunki przyrodnicze wpływają bezpośrednio na aktywność ludzką przez kształtowanie kosztów energetycznych poszczególnych zachowań, na równowagę procesów neuropsychicznych, takich jak zdolność reakcji na bodźce, refleksyjność, emocjonalność itp., wreszcie na ogólny stan zdrowia, zwłaszcza na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wpływy te mogą mieć charakter pobudzający lub hamujący, w
synergiczne oddziaływania charakteru i warunków pracy oraz patogeniczne, będące efektem zmian stanu zdrowia w wyniku nabytych chorób, kalectw itp. Oddziaływania przyrodnicze są odbiciem zarówno aktualnego stanu środowiska naturalnego jako całości, jak i jego komponentów: warunków klimatycznych, hydrologicznych, biotycznych itp. Każdy z tych elementów określa adekwatny do nich sposób zachowania się uaktywniając lub minimalizując różnego rodzaju zachowania. Warunki przyrodnicze wpływają bezpośrednio na aktywność ludzką przez kształtowanie kosztów energetycznych poszczególnych zachowań, na równowagę procesów neuropsychicznych, takich jak zdolność reakcji na bodźce, refleksyjność, emocjonalność itp., wreszcie na ogólny stan zdrowia, zwłaszcza na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wpływy te mogą mieć charakter pobudzający lub hamujący, w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego