Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
za istotny
składnik RNE. Z kolei o "neopoganizmie" RNE a także o jego
"gnostyckich" czy też "neognostyckich" korzeniach i powinowactwach
mówią najczęściej katoliccy i protestanccy krytycy ideologii Wodnika,
którzy w ten sposób chcą podkreślić albo otwartą antychrześcijańskość
tego ruchu, albo też jego związki ze starożytnymi doktrynami tajemnymi,
funkcjonującymi najczęściej na uboczu chrześcijaństwa i pozostającymi w
stosunku do jego głównego, oficjalnego nurtu w mniej lub bardziej
jawnej opozycji. Równocześnie "neopoganizm" RNE często podkreślany jest
przez tych krytyków, którzy chcą zwrócić uwagę nie tylko na jego
antychrześcijańską wymowę, ale także i na rzekomo obecny w nim element
"antycywilizacyjny": krytycy ci najczęściej upatrują w
za istotny<br>składnik RNE. Z kolei o "neopoganizmie" RNE a także o jego<br>"gnostyckich" czy też "neognostyckich" korzeniach i powinowactwach <br>mówią najczęściej katoliccy i protestanccy krytycy ideologii Wodnika,<br>którzy w ten sposób chcą podkreślić albo otwartą antychrześcijańskość<br>tego ruchu, albo też jego związki ze starożytnymi doktrynami tajemnymi,<br>funkcjonującymi najczęściej na uboczu chrześcijaństwa i pozostającymi w<br>stosunku do jego głównego, oficjalnego nurtu w mniej lub bardziej<br>jawnej opozycji. Równocześnie "neopoganizm" RNE często podkreślany jest<br>przez tych krytyków, którzy chcą zwrócić uwagę nie tylko na jego<br>antychrześcijańską wymowę, ale także i na rzekomo obecny w nim element<br>"antycywilizacyjny": krytycy ci najczęściej upatrują w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego