Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rocznik Pedagogiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1974
Rok powstania: 1963
tych poszukiwań. Dziś nie ulega już wątpliwości, że naukowa, marksistowska, pedagogika to dyscyplina uprawiania empirycznie, jakkolwiek oparta na solidnych podstawach filozoficznych, to nauka praktyczna i teoretyczna zarazem, a jednocześnie ideologiczna i społecznie zaangażowana.
Pełna metodologiczna koncepcja takiej pedagogiki czeka na opracowanie. Niektóre problemy zostały już podjęte, inne pozostają wciąż na uboczu. Do najpilniejszych zaliczyć by należało metodologię sporządzania bliższych i dalszych prognoz oświatowych. Nasza wiedza w tej dziedzinie jest wciąż jeszcze bardzo skromna. Na szczegółowe opracowanie czeka także doniosła problematyka organizowania i planowania badań pedagogicznych, a co za tym idzie form i technik ich realizacji. Bardzo wiele pedagogicznych nowoczesnych koncepcji cybernetycznych
tych poszukiwań. Dziś nie ulega już wątpliwości, że naukowa, marksistowska, pedagogika to dyscyplina uprawiania empirycznie, jakkolwiek oparta na solidnych podstawach filozoficznych, to nauka praktyczna i teoretyczna zarazem, a jednocześnie ideologiczna i społecznie zaangażowana.<br>Pełna metodologiczna koncepcja takiej pedagogiki czeka na opracowanie. Niektóre problemy zostały już podjęte, inne pozostają wciąż na uboczu. Do najpilniejszych zaliczyć by należało metodologię sporządzania bliższych i dalszych prognoz oświatowych. Nasza wiedza w tej dziedzinie jest wciąż jeszcze bardzo skromna. Na szczegółowe opracowanie czeka także doniosła problematyka organizowania i planowania badań pedagogicznych, a co za tym idzie form i technik ich realizacji. Bardzo wiele pedagogicznych nowoczesnych koncepcji cybernetycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego