Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
dziedziny na pełną, alodialną własność. Kodyfikator zapisał to jednoznacznie w tytułach II, paragraf 1 i VII, paragraf 4. Krause zwrócił ponadto uwagę, że liberi homines stanowili w Prawie Bawarów zbiorowość społecznie zróżnicowaną. Zaliczali się do niej zarówno możni (procers, primati), jak i pomniejsi (minores personae), a nawet "ludzie wolni, chociaż ubodzy" (liberi, quamvis pauperes), którym też przysługiwały właścicielskie prawa do ziemi, chyba że któryś z własnej woli wyzbył się ojcowizny. Tylko o wojskowych kolonistach osadzonych na królewskiej ziemi nie wspomina ani Lex Baiuvariorum, ani inne bawarskie źródła z VIII-IX w52.
Zasadniczą rewizję "teorii wolnych królewskich" przyniosły opublikowane w latach 1973
dziedziny na pełną, alodialną własność. Kodyfikator zapisał to jednoznacznie w tytułach II, paragraf 1 i VII, paragraf 4. Krause zwrócił ponadto uwagę, że liberi homines stanowili w Prawie Bawarów zbiorowość społecznie zróżnicowaną. Zaliczali się do niej zarówno możni (procers, primati), jak i pomniejsi (minores personae), a nawet "ludzie wolni, chociaż ubodzy" (liberi, quamvis pauperes), którym też przysługiwały właścicielskie prawa do ziemi, chyba że któryś z własnej woli wyzbył się ojcowizny. Tylko o wojskowych kolonistach osadzonych na królewskiej ziemi nie wspomina ani Lex Baiuvariorum, ani inne bawarskie źródła z VIII-IX w52.<br> Zasadniczą rewizję "teorii wolnych królewskich" przyniosły opublikowane w latach 1973
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego