Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
r. wydano zakaz czynszowania chłopów bez pozwolenia cyrkułu, co oznaczało w praktyce utrwalenie pańszczyzny.
W 1795 r. Austria zagarnęła resztę ziem małopolskich z Lubelskiem i większą częścią Podlasia. Obszar ten nazwano Nową Galicją i rozciągnięto na nią urządzenia funkcjonujące już w Galicji "starej". Następne lata okazały się uciążliwe szczególnie dla uboższych i średnich warstw ludności. Rząd pogrążony w rujnującej wojnie nakładał coraz to nowe podatki i ratował się emisjami pieniądza papierowego, którego kurs spadał z roku na rok. Dwie kolejne dewaluacje (1811, 1820) sprowadziły kurs tzw. bankocetli do 8% ich nominalnej wartości. Z Galicji w ciągu 20 lat wojen wyciągnęła Austria
r. wydano zakaz czynszowania chłopów bez pozwolenia cyrkułu, co oznaczało w praktyce utrwalenie pańszczyzny.<br>W 1795 r. Austria zagarnęła resztę ziem małopolskich z Lubelskiem i większą częścią Podlasia. Obszar ten nazwano Nową Galicją i rozciągnięto na nią urządzenia funkcjonujące już w Galicji "starej". Następne lata okazały się uciążliwe szczególnie dla uboższych i średnich warstw ludności. Rząd pogrążony w rujnującej wojnie nakładał coraz to nowe podatki i ratował się emisjami pieniądza papierowego, którego kurs spadał z roku na rok. Dwie kolejne dewaluacje (1811, 1820) sprowadziły kurs tzw. bankocetli do 8% ich nominalnej wartości. Z Galicji w ciągu 20 lat wojen wyciągnęła Austria
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego