Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
to nowe".
Tak więc także w naukach mistrzów taoistycznych sąd paradoksowy jest
uważany za adekwatny do rzeczywistości.
Niewątpliwie podobieństwo doktryny buddyjskiej i niektórych założeń
taoizmu przyczyniło się do rozpowszechnienia buddyzmu w Chinach.
Podobieństwo obu doktryn spowodowało, iż niektórzy buddyści uważali
taoizm za wypaczoną naukę Buddy, a taoiści głosili, że Laozi udał się do
Chin i nauczał Buddę Śakyamuniego, który nie okazał się zbyt pojętnym
uczniem.
Odpowiednikiem 'nicości absolutnej' w tradycji taoizmu jest 'nicość
fundamentalna' (chiń. benwu; jap. hommu). Początkowo tłumacze sutr
buddyjskich tłumaczyli pojęcia buddyjskie, używając terminów taoistycznych,
także Kumarajiva na określenie 'pustki' najpierw używał słowa wu (jap. mu;
nicość) o
to nowe".&lt;/&gt; <br>Tak więc także w naukach mistrzów taoistycznych sąd paradoksowy jest <br>uważany za adekwatny do rzeczywistości. <br>Niewątpliwie podobieństwo doktryny buddyjskiej i niektórych założeń <br>taoizmu przyczyniło się do rozpowszechnienia buddyzmu w Chinach. <br>Podobieństwo obu doktryn spowodowało, iż niektórzy buddyści uważali <br>taoizm za wypaczoną naukę Buddy, a taoiści głosili, że Laozi udał się do <br>Chin i nauczał Buddę Śakyamuniego, który nie okazał się zbyt pojętnym <br>uczniem. <br>Odpowiednikiem 'nicości absolutnej' w tradycji taoizmu jest 'nicość <br>fundamentalna' (chiń. benwu; jap. hommu). Początkowo tłumacze sutr <br>buddyjskich tłumaczyli pojęcia buddyjskie, używając terminów taoistycznych, <br>także Kumarajiva na określenie 'pustki' najpierw używał słowa wu (jap. mu; <br>nicość) o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego