Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
polityczne w swojej wymowie, miało od początku kłopoty z cenzurą. Blokadę zlikwidowano dopiero wskutek prośby odtwórczyni jedynej roli kobiecej, Józefy Ledóchowskiej, na której benefis sztukę przygotowano i która „uzbrojona" w wiersz autora Do Fryderyka Augusta … z przyczyny zakazu grania tragedii pod tytułem „Gliński" w roku 1809 – udała się do monarchy. Jasne jest także, że w latach Królestwa sztuka nie mogła być grana. Przywrócono ją scenie dopiero w czasie powstania listopadowego.
Rok 1811 zdawał się kontynuować świetną passę Wężyka. W dniu 22 stycznia teatr Narodowy wystawił nową tragedię świeżo wybranego członka TPN – Barbarę Radziwiłłównę. Również i ona
polityczne w swojej wymowie, miało od początku kłopoty z cenzurą. Blokadę zlikwidowano dopiero wskutek prośby odtwórczyni jedynej roli kobiecej, Józefy Ledóchowskiej, na której benefis sztukę przygotowano i która &#132;uzbrojona" w wiersz autora Do Fryderyka Augusta &#133; z przyczyny zakazu grania tragedii pod tytułem &#132;Gliński" w roku 1809 &#150; udała się do monarchy. Jasne jest także, że w latach Królestwa sztuka nie mogła być grana. Przywrócono ją scenie dopiero w czasie powstania listopadowego.<br> Rok 1811 zdawał się kontynuować świetną passę Wężyka. W dniu 22 stycznia teatr Narodowy wystawił nową tragedię świeżo wybranego członka TPN &#150; Barbarę Radziwiłłównę. Również i ona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego