Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
uprzednio kwotę.
5. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu procentu (stopnia) trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, nie wypłacone przed śmiercią poszkodowanemu świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu wypłaca się osobie uprawnionej (§ 2 ust. 1), a w razie braku takiej osoby zwraca się udokumentowane koszty pogrzebu w granicach tego odszkodowania osobie, która te koszty poniosła.
6. Jeżeli procent (stopień) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, jako procent trwałego uszczerbku na zdrowiu przyjmuje się przypuszczalny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny lekarzy TUiR WARTA.
§ 9
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być
uprzednio kwotę.<br>5. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu procentu (stopnia) trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem, nie wypłacone przed śmiercią poszkodowanemu świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu wypłaca się osobie uprawnionej (§ 2 ust. 1), a w razie braku takiej osoby zwraca się udokumentowane koszty pogrzebu w granicach tego odszkodowania osobie, która te koszty poniosła.<br>6. Jeżeli procent (stopień) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, jako procent trwałego uszczerbku na zdrowiu przyjmuje się przypuszczalny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny lekarzy TUiR WARTA.<br>§ 9 <br>1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego