Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu, za wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną monet. Wysokość szkody ustala się bez uwzględnienia wartości numizmatycznej.
§ 17
Przy ustalaniu szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej, osobistych upodobań.
§ 18
W granicach sumy ubezpieczenia wysokość szkody zwiększa się o udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości 3% sumy ubezpieczenia.
§ 19
Niezależnie od odszkodowania TUiR "WARTA" SA pokrywa niezbędne koszty:
1) wynagrodzenia biegłych i rzeczoznawców powołanych przez TUiR "WART A " SA lub za jego zgodą w celu ustalenia rozmiaru i okoliczności szkody,
2) sądowej oraz pozasądowej obrony przed roszczeniem osób
płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu, za wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną monet. Wysokość szkody ustala się bez uwzględnienia wartości numizmatycznej.<br>§ 17<br>Przy ustalaniu szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej, osobistych upodobań.<br>§ 18<br>W granicach sumy ubezpieczenia wysokość szkody zwiększa się o udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości 3% sumy ubezpieczenia.<br>§ 19<br>Niezależnie od odszkodowania TUiR "WARTA" SA pokrywa niezbędne koszty:<br>1) wynagrodzenia biegłych i rzeczoznawców powołanych przez TUiR "WART A " SA lub za jego zgodą w celu ustalenia rozmiaru i okoliczności szkody, <br>2) sądowej oraz pozasądowej obrony przed roszczeniem osób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego