Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
uchronienie człowieka przed skutkami poważnych chorób. To samo kryterium ogólne powinno obowiązywać przy wykorzystaniu zarodkowych komórek macierzystych w medycynie. Polska jest jednak przeciwna jakiemukolwiek wykorzystywaniu zarodkowych komórek macierzystych, także w określonym wyżej celu, jeżeli nie są spełnione poniższe warunki:
1. Wykorzystuje się wyłącznie komórki i linie komórkowe pochodzące z wiarygodnego, udokumentowanego źródła.
2. Zarodki ludzkie, wykorzystane dla pozyskania komórek macierzystych lub utworzenia linii komórkowych, są zarodkami ponadliczbowymi - tzn. zarodkami, które powstały w wyniku medycznego zapłodnienia in vitro w celu zainicjowania ciąży, ale nie mają już służyć osiągnięciu planowanego celu.
3. Dawcy zarodków wyrazili dobrowolnie, w formie pisemnej, jednoznaczną zgodę na określone
uchronienie człowieka przed skutkami poważnych chorób. To samo kryterium ogólne powinno obowiązywać przy wykorzystaniu zarodkowych komórek macierzystych w medycynie. Polska jest jednak przeciwna jakiemukolwiek wykorzystywaniu zarodkowych komórek macierzystych, także w określonym wyżej celu, jeżeli nie są spełnione poniższe warunki: <br>1. Wykorzystuje się wyłącznie komórki i linie komórkowe pochodzące z wiarygodnego, udokumentowanego źródła. <br>2. Zarodki ludzkie, wykorzystane dla pozyskania komórek macierzystych lub utworzenia linii komórkowych, są zarodkami ponadliczbowymi - tzn. zarodkami, które powstały w wyniku medycznego zapłodnienia &lt;foreign&gt;in vitro&lt;/&gt; w celu zainicjowania ciąży, ale nie mają już służyć osiągnięciu planowanego celu. <br>3. Dawcy zarodków wyrazili dobrowolnie, w formie pisemnej, jednoznaczną zgodę na określone
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego