Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
pod warunkiem, że spełnia ono wymogi określone w § 4.
13. W przypadkach o których mowa w ust 12 ubezpieczający obowiązany jest podać PZU SA adres nowego mieszkania najpóźniej w terminie 30 dni od daty zameldowania w tym mieszkaniu.

§ 10. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
1. Wysokość szkody ustala się według udokumentowanej przez ubezpieczającego wartości przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego udokumentowania według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych występujących w handlu.
2. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust 1. potrąca się określony procentowo stopień faktycznego zużycia przedmiotu.
3
pod warunkiem, że spełnia ono wymogi określone w § 4.<br>13. W przypadkach o których mowa w ust 12 ubezpieczający obowiązany jest podać PZU SA adres nowego mieszkania najpóźniej w terminie 30 dni od daty zameldowania w tym mieszkaniu.<br><br>§ 10. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania<br>1. Wysokość szkody ustala się według udokumentowanej przez ubezpieczającego wartości przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego udokumentowania według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych występujących w handlu.<br>2. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust 1. potrąca się określony procentowo stopień faktycznego zużycia przedmiotu.<br>3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego