Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
wyroby użytkowe z kamieni i metali szlachetnych.
2. Umową ubezpieczenia objęte jest również mienie wymienione w ust. 1 pkt. od 1 do 4, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez organizację społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.
§ 31
1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe na terenie Polski i za granicą wskutek:
1) zdarzeń losowych tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego;
2) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w
wyroby użytkowe z kamieni i metali szlachetnych.<br>2. Umową ubezpieczenia objęte jest również mienie wymienione w ust. 1 pkt. od 1 do 4, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez organizację społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.<br>§ 31<br>1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe na terenie Polski i za granicą wskutek:<br>1) zdarzeń losowych tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego;<br>2) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego