Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1995
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,
2) w razie śmierci zaistniałej najpóźniej w ciągu 2 lat od daty wypadku świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia,
3) zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
4) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania w Polsce w kwocie nie przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 12.
2. Koszty nabycia protez, specjalnych środków ochronnych i pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów podlegają zwrotowi, jeśli zostały udowodnione, pod warunkiem, że zalecenie przez lekarza protez i
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,<br>2) w razie śmierci zaistniałej najpóźniej w ciągu 2 lat od daty wypadku świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia,<br>3) zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,<br>4) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania w Polsce w kwocie nie przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 12.<br>2. Koszty nabycia protez, specjalnych środków ochronnych i pomocniczych oraz koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów podlegają zwrotowi, jeśli zostały udowodnione, pod warunkiem, że zalecenie przez lekarza protez i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego