Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy domów, mieszkań, wyposażenia domu
Rok: 1997
7.6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, zwrot kwot wypłaconych na rachunek Przyjmującego zamówienie może nastąpić bez odsetek i dopiero z chwilą odsprzedaży przez Przyjmującego zamówienie domu innemu nabywcy, ale po potrąceniu przez Przyjmującego zamówienie kosztów manipulacyjnych w wysokości co najmniej równowartości 900 dol. USA, oraz innych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Przyjmującego zamówienie specyficznie dla danego zamówienia. Zwrot przez Servotech jakichkolwiek kwot nastąpi dopiero po przejęciu prawa własności do terenu.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Servotech, Zamawiający otrzyma zwrot wszystkich depozytów.
8. PORZĄDEK
Wykonawca zobowiązuje się na swój własny koszt utrzymać teren budowy w porządku i
7.6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, zwrot kwot wypłaconych na rachunek Przyjmującego zamówienie może nastąpić bez odsetek i dopiero z chwilą odsprzedaży przez Przyjmującego zamówienie domu innemu nabywcy, ale po potrąceniu przez Przyjmującego zamówienie kosztów manipulacyjnych w wysokości co najmniej równowartości 900 dol. USA, oraz innych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Przyjmującego zamówienie specyficznie dla danego zamówienia. Zwrot przez Servotech jakichkolwiek kwot nastąpi dopiero po przejęciu prawa własności do terenu.<br>W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Servotech, Zamawiający otrzyma zwrot wszystkich depozytów.<br>&lt;tit&gt;8. PORZĄDEK&lt;/&gt;<br>Wykonawca zobowiązuje się na swój własny koszt utrzymać teren budowy w porządku i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego