Typ tekstu: Prasa
Tytuł: CKM
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
przekonuje się, że kochał kosmos nadaremnie. Może zgubić go stan zdrowia, a w szczególności surowe wymagania dotyczące wzroku i ciśnienia krwi (nie może być wyższe niż 140/90). Nie mają też szans ani zbyt wysocy, ani zbyt niscy. Kandydat na "mission specialist" musi wykazać się 3-letnim doświadczeniem zawodowym i udokumentowanymi osiągnięciami w wybranej dyscyplinie (ekwiwalentem jest doktorat). Kandydat na pilota ma mieć 1000 godzin spędzonych za sterami samolotu. Ci, którzy spełnili podstawowe wymagania, są "prześwietlani" przez zespoły selekcjonerów. Rozmowy, badania lekarskie i testy sprawnościowe trwają około tygodnia, co umożliwia wykrycie słabych punktów w wiedzy, umiejętnościach, predyspozycjach psychicznych i fizycznych kandydatów
przekonuje się, że kochał kosmos nadaremnie. Może zgubić go stan zdrowia, a w szczególności surowe wymagania dotyczące wzroku i ciśnienia krwi (nie może być wyższe niż 140/90). Nie mają też szans ani zbyt wysocy, ani zbyt niscy. Kandydat na "mission specialist" musi wykazać się 3-letnim doświadczeniem zawodowym i udokumentowanymi osiągnięciami w wybranej dyscyplinie (ekwiwalentem jest doktorat). Kandydat na pilota ma mieć 1000 godzin spędzonych za sterami samolotu. Ci, którzy spełnili podstawowe wymagania, są "prześwietlani" przez zespoły selekcjonerów. Rozmowy, badania lekarskie i testy sprawnościowe trwają około tygodnia, co umożliwia wykrycie słabych punktów w wiedzy, umiejętnościach, predyspozycjach psychicznych i fizycznych kandydatów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego