Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochronne
Rok: 2003
ubezpieczeniu, a na jego wypłatę składają się inni ubezpieczeni, którym nie przytrafi ł się żaden wypadek w okresie ubezpieczenia. wypluty z ubezpieczeni uzyskuje się po zakończeniu leczenia, lecz w uzasadnionych przypadkach można wystąpić do ubezpieczyciela o wypłaty w trakcie leczenia. wyjątek stanowią tu ubezpieczeni assistance kosztów leczenia z granicą, gdzie udzielanie pomocy i niezbędne leczenie opłacane są bezpośrednio z naszego ubezpieczeni.
JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?
Ubezpieczeni z grupy ubezpieczeń majątkowych, a więc popularne NNW, koszty leczenia z granicą i NW komunikacyjne, przewidują głównie wypłaty związane z udzielaniem pierwszej pomocy, leczeniem i rehabilitacją następstw nieszczęśliwych wypadków. Tabela zawiera informacje o maksymalnym zakresie
ubezpieczeniu, a na jego wypłatę składają się inni ubezpieczeni, którym nie przytrafi ł się żaden wypadek w okresie ubezpieczenia. wypluty z ubezpieczeni uzyskuje się po zakończeniu leczenia, lecz w uzasadnionych przypadkach można wystąpić do ubezpieczyciela o wypłaty w trakcie leczenia. wyjątek stanowią tu ubezpieczeni assistance kosztów leczenia z granicą, gdzie udzielanie pomocy i niezbędne leczenie opłacane są bezpośrednio z naszego ubezpieczeni.<br>JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?<br>Ubezpieczeni z grupy ubezpieczeń majątkowych, a więc popularne NNW, koszty leczenia z granicą i NW komunikacyjne, przewidują głównie wypłaty związane z udzielaniem pierwszej pomocy, leczeniem i rehabilitacją następstw nieszczęśliwych wypadków. Tabela zawiera informacje o maksymalnym zakresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego