Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
to na przykład rzeczy (strukturalizacja substancjalistyczna), czy zdarzenia (strukturalizacja ewentystyczna), czy rzeczy i zbiory (substancjalizm mnogościowy), itd. Wskazuje ona zatem, jakim to przedmiotom przysługują zmienne (wielkości, czynniki), które interesują badacza. Wskazuje ona również na rodzaj systemów relacyjnych, którymi badacz będzie się zajmował w swojej praktyce badawczej. Taki system relacyjny obejmuje uniwersum (zbiór przedmiotów typu podstawowego) oraz zmienne, które charakteryzują przedmioty zaliczone do danego uniwersum.

Następnie badacz przeprowadza stratyfikację esencjalną zmiennych, wyróżniając ze zbioru wszystkich możliwych zmiennych te, które są istotne (wywierają wpływ) dla zmiennych określonego rodzaju - zmiennych zależnych. Badacz posługuje się klasyfikacyjnymi zasadami stratyfikacji esencjalnej.

Wreszcie dokonuje on stratyfikacji zbioru zmiennych
to na przykład rzeczy (strukturalizacja substancjalistyczna), czy zdarzenia (strukturalizacja ewentystyczna), czy rzeczy i zbiory (substancjalizm mnogościowy), itd. Wskazuje ona zatem, jakim to przedmiotom przysługują zmienne (wielkości, czynniki), które interesują badacza. Wskazuje ona również na rodzaj systemów relacyjnych, którymi badacz będzie się zajmował w swojej praktyce badawczej. Taki system relacyjny obejmuje uniwersum (zbiór przedmiotów typu podstawowego) oraz zmienne, które charakteryzują przedmioty zaliczone do danego uniwersum.<br><br>Następnie badacz przeprowadza stratyfikację esencjalną zmiennych, wyróżniając ze zbioru wszystkich możliwych zmiennych te, które są istotne (wywierają wpływ) dla zmiennych określonego rodzaju - zmiennych zależnych. Badacz posługuje się klasyfikacyjnymi zasadami stratyfikacji esencjalnej.<br><br>Wreszcie dokonuje on stratyfikacji zbioru zmiennych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego