Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
materialnych (obrotowe środki produkcji, usługi produkcyjne),
c) wartości strumienia nakładów środków trwałych (amortyzacja),
d) kosztów majątkowych (ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, podatki drogowe, czynsze dzierżawne, odsetki od produkcyjnych kredytów obrotowych),
e) świadczeń finansowych (podatek gruntowy, opłaty ubezpieczeń społecznych rolników).
Przy rozdziale wszystkich elementów kosztów całościowych na jednostkę nośnika kosztów (na 1 ha uprawy) w celu uzyskania odpowiedzi, jaki jest jednostkowy koszt produkcji danego artykułu należy przyjąć określoną metodę podziału kosztów.


Przydział większości kosztów bezpośrednich jest oczywisty, np. koszt ziarna siewnego, koszt nawozów sztucznych lub koszt pracowników najemnych.
IERiGŻ przy określaniu poszczególnych elementów kosztów stosuje następujące zasady:
Szacunek nakładów i kosztów pracy
Dla roku
materialnych (obrotowe środki produkcji, usługi produkcyjne),<br>c) wartości strumienia nakładów środków trwałych (amortyzacja),<br>d) kosztów majątkowych (ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, podatki drogowe, czynsze dzierżawne, odsetki od produkcyjnych kredytów obrotowych),<br>e) świadczeń finansowych (podatek gruntowy, opłaty ubezpieczeń społecznych rolników).<br>Przy rozdziale wszystkich elementów kosztów całościowych na jednostkę nośnika kosztów (na 1 ha uprawy) w celu uzyskania odpowiedzi, jaki jest jednostkowy koszt produkcji danego artykułu należy przyjąć określoną metodę podziału kosztów.<br>&lt;page nr=114&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>Przydział większości kosztów bezpośrednich jest oczywisty, np. koszt ziarna siewnego, koszt nawozów sztucznych lub koszt pracowników najemnych.<br>IERiGŻ przy określaniu poszczególnych elementów kosztów stosuje następujące zasady: <br>&lt;tit1&gt;Szacunek nakładów i kosztów pracy&lt;/&gt;<br>Dla roku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego