Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
poszczególne kraje, w zależności od lokalnych warunków, wykonywały zdjęcia i publikowały mapy również w skalach większych. Wszelkie indywidualne rozwiązania powinny być jednak zgodne z opracowaną przez Komisję ramową klasyfikację użytków oraz kluczem znaków. Klasyfikacja wyróżniła 9 głównych kategorii użytków [34, 35].
1 Osadnictwo i towarzyszące obszary nierolnicze
2 Ogrodnictwo
3 uprawy drzewiaste i inne uprawy trwałe
4 Uprawy polowe:
a uprawa ciągła ze zmianowaniem
b uprawa ugorowa
5 Ulepszone trwałe użytki zielone (zagospodarowane lub ogrodzone)
6 Nieulepszone pastwiska
a użytkowane
b nieużytkowane
7 Lasy
a gęste
b otwarte
c zarośla
d lasy bagienne
e zręby lub wypaleniska
f z uprawą roli
poszczególne kraje, w zależności od lokalnych warunków, wykonywały zdjęcia i publikowały mapy również w skalach większych. Wszelkie indywidualne rozwiązania powinny być jednak zgodne z opracowaną przez Komisję ramową klasyfikację użytków oraz kluczem znaków. Klasyfikacja wyróżniła 9 głównych kategorii użytków [34, 35]. <br>1 Osadnictwo i towarzyszące obszary nierolnicze<br>2 Ogrodnictwo<br>3 uprawy drzewiaste i inne uprawy trwałe<br>4 Uprawy polowe: <br>a uprawa ciągła ze zmianowaniem<br>b uprawa ugorowa<br>5 Ulepszone trwałe użytki zielone (zagospodarowane lub ogrodzone)<br>6 Nieulepszone pastwiska<br>a użytkowane<br>b nieużytkowane<br>7 Lasy<br>a gęste<br>b otwarte<br>c zarośla<br>d lasy bagienne<br>e zręby lub wypaleniska<br>f z uprawą roli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego