Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Wiadomość jest efektem ukształtowanej postawy nadawcy, podobnie jak wybór adresata komuniktu oraz jego wpływu na postawę do desygnatu tej wiadomości.
Postawa odbiorcy wobec treści, jakie przekazuje nadawca, jest kształtowana w trakcie procesu komunikowania się. Wpływ nadawcy na tworzoną postawę odbiorcy zależny jest również od ilości tych właściwości desygnatów, wobec których uprzedni stosunek odbiorcy był pozytywny. Zależy to także od informacji, które mogły być istotne dla odbiorcy, ale były mu do tej pory niedostępne lub znajdowały się poza zasięgiem jego doświadczenia.
Postawy modyfikujące przebieg komunikacji wynikają z informacji, które w większości nie są bezpośrednio uzyskiwane z samych właściwości desygnatów, lecz w sposób
Wiadomość jest efektem ukształtowanej postawy nadawcy, podobnie jak wybór adresata komuniktu oraz jego wpływu na postawę do desygnatu tej wiadomości. <br>Postawa odbiorcy wobec treści, jakie przekazuje nadawca, jest kształtowana w trakcie procesu komunikowania się. Wpływ nadawcy na tworzoną postawę odbiorcy zależny jest również od ilości tych właściwości desygnatów, wobec których uprzedni stosunek odbiorcy był pozytywny. Zależy to także od informacji, które mogły być istotne dla odbiorcy, ale były mu do tej pory niedostępne lub znajdowały się poza zasięgiem jego doświadczenia. <br>Postawy modyfikujące przebieg komunikacji wynikają z informacji, które w większości nie są bezpośrednio uzyskiwane z samych właściwości desygnatów, lecz w sposób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego