Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
proces habituacji. Zmiana sposobu przekazywania informacji sugeruje jej nowość oraz istotność. Osłabia też zakłócenia powodowane przez inne przekazy. W rozwiniętej formie stanowi środek formalny, stosowany przy określaniu reguł narracyjnych wiadomości.
Eskalacja zwłoki dotyczy faktu odroczenia informacji, która spełnia funkcję wyjaśniającą wobec całej wiadomości. Odraczanie wyjaśnienia powoduje lepszy odbiór i interpretację uprzednich części przekazu. Klasycznie występuje w postaci formuły "ciągu dalszego". Odgrywa istotną rolę w budowie dramaturgii wiadomości.
Eskalacja niejasności polega na tworzeniu stopniowo pogłębiającej się niejasności, co do sensu całego przekazu. W momencie osiągnięcia kulminacji odbiorca otrzymuje informację wyjaśniającą, która jest z reguły centralnym przesłaniem wiadomości.
Zobowiązanie odnosi się do udzielenia
proces habituacji. Zmiana sposobu przekazywania informacji sugeruje jej nowość oraz istotność. Osłabia też zakłócenia powodowane przez inne przekazy. W rozwiniętej formie stanowi środek formalny, stosowany przy określaniu reguł narracyjnych wiadomości. <br>Eskalacja zwłoki dotyczy faktu odroczenia informacji, która spełnia funkcję wyjaśniającą wobec całej wiadomości. Odraczanie wyjaśnienia powoduje lepszy odbiór i interpretację uprzednich części przekazu. Klasycznie występuje w postaci formuły "ciągu dalszego". Odgrywa istotną rolę w budowie dramaturgii wiadomości. <br>Eskalacja niejasności polega na tworzeniu stopniowo pogłębiającej się niejasności, co do sensu całego przekazu. W momencie osiągnięcia kulminacji odbiorca otrzymuje informację wyjaśniającą, która jest z reguły centralnym przesłaniem wiadomości. <br>Zobowiązanie odnosi się do udzielenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego