Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
przetwarzania informacji, cechami przekazu reklamowego i jego ekspozycji, uprzednimi postawami i stosunkiem odbiorcy wobec desygnatu wiadomości reklamowej, a także liczbą poprzednich ekspozycji komunikatu i ich skutkiem. Czynniki o charakterze indywidualnym, związane z odbiorcą, mają znaczenie drugorzędne z uwagi na dobór grupy docelowej odbiorców komunikatu. Kryteria tego doboru oparte są na uprzednich postawach wobec reklamowanych obiektów oraz wynikają z nadrzędnych założeń strategicznych.
SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA ODBIORU WIADOMOŚCI REKLAMOWEJ
Czynniki sytuacyjne stanowią jeden z podstawowych modyfikatorów procesów orientacyjnych. W odniesieniu do procesu reklamy ich wpływ jest szczególnie silny, przede wszystkim w trakcie początkowych ekspozycji komunikatu, i ma charakter zakłócający. Podczas ekspozycji końcowych sytuacyjne zakłócenia
przetwarzania informacji, cechami przekazu reklamowego i jego ekspozycji, uprzednimi postawami i stosunkiem odbiorcy wobec desygnatu wiadomości reklamowej, a także liczbą poprzednich ekspozycji komunikatu i ich skutkiem. Czynniki o charakterze indywidualnym, związane z odbiorcą, mają znaczenie drugorzędne z uwagi na dobór grupy docelowej odbiorców komunikatu. Kryteria tego doboru oparte są na uprzednich postawach wobec reklamowanych obiektów oraz wynikają z nadrzędnych założeń strategicznych. <br>&lt;tit&gt;SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA ODBIORU WIADOMOŚCI REKLAMOWEJ&lt;/&gt;<br>Czynniki sytuacyjne stanowią jeden z podstawowych modyfikatorów procesów orientacyjnych. W odniesieniu do procesu reklamy ich wpływ jest szczególnie silny, przede wszystkim w trakcie początkowych ekspozycji komunikatu, i ma charakter zakłócający. Podczas ekspozycji końcowych sytuacyjne zakłócenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego