Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
ilości stanów świadomości, z którymi
jednostka może wejść w kontakt. Postuluje się uzupełnienie
indywidualnej tożsamości która w naszej kulturze oparta jest na wierze
w istnienie osobowej duszy, świadomego umysłu i odrębnego "ja" oraz
ciała "na stałe" przyporządkowanego jednostce o jeszcze inne możliwe
wymiary, a mianowicie nieświadomość osobistą i kolektywną, hipotetyczne
uprzednie wcielenia, wszystkie istoty czujące, całą Naturę a w końcu
Wszechświat. Kładzie się silny nacisk na ukryte możliwości tkwiące w
człowieku oraz na korzyści płynące z docierania do tego
niewykorzystanego potencjału. Przywołuje się teorie i doktryny
głoszące, iż wysoką efektywność można osiągnąć nie tylko poprzez
odwoływanie się do pragmatyki i racjonalizmu
ilości stanów świadomości, z którymi<br>jednostka może wejść w kontakt. Postuluje się uzupełnienie<br>indywidualnej tożsamości która w naszej kulturze oparta jest na wierze<br>w istnienie osobowej duszy, świadomego umysłu i odrębnego "ja" oraz<br>ciała "na stałe" przyporządkowanego jednostce o jeszcze inne możliwe<br>wymiary, a mianowicie nieświadomość osobistą i kolektywną, hipotetyczne<br>uprzednie wcielenia, wszystkie istoty czujące, całą Naturę a w końcu<br>Wszechświat. Kładzie się silny nacisk na ukryte możliwości tkwiące w<br>człowieku oraz na korzyści płynące z docierania do tego<br>niewykorzystanego potencjału. Przywołuje się teorie i doktryny<br>głoszące, iż wysoką efektywność można osiągnąć nie tylko poprzez<br>odwoływanie się do pragmatyki i racjonalizmu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego