Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1998
oraz przyszłego posiadacza karty,
2) wydania karty przez Bank osobie, dla której została wystawiona lub Posiadaczowi rachunku.
§ 8
1. Do jednego rachunku może być wydana jedna karta.
2. Za transakcje dokonane kartą odpowiada prawnie i finansowo Posiadacz rachunku.
3. Posiadacz rachunku może unieważnić kartę w każdym czasie, pod warunkiem jej uprzedniego zwrotu do Banku.
4. Posiadacz rachunku może określić dzienny limit transakcji bezgotówkowych oraz dzienny limit wypłat gotówki dla Posiadacza karty. Dolna i górna granica dziennego limitu wypłat gotówki oraz dziennego limitu transakcji bezgotówkowych podana jest w "Komunikacie dla Posiadacza karty VISA Electron Kredyt Banku PBI S.A. dla młodzieży".
§ 9
oraz przyszłego posiadacza karty,<br>2) wydania karty przez Bank osobie, dla której została wystawiona lub Posiadaczowi rachunku.<br>§ 8<br>1. Do jednego rachunku może być wydana jedna karta.<br>2. Za transakcje dokonane kartą odpowiada prawnie i finansowo Posiadacz rachunku.<br>3. Posiadacz rachunku może unieważnić kartę w każdym czasie, pod warunkiem jej uprzedniego zwrotu do Banku.<br>4. Posiadacz rachunku może określić dzienny limit transakcji bezgotówkowych oraz dzienny limit wypłat gotówki dla Posiadacza karty. Dolna i górna granica dziennego limitu wypłat gotówki oraz dziennego limitu transakcji bezgotówkowych podana jest w "Komunikacie dla Posiadacza karty VISA Electron Kredyt Banku PBI S.A. dla młodzieży".<br>§ 9
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego