Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zakończeniu badania i tak odbywają z osobami badanymi sesje posteksperymentalne, w trakcie których szczegółowo omawiają, nic tym razem nie zatajając, wszystkie elementy przeprowadzonej procedury badawczej i odpowiadają na wszystkie pytania osób badanych. Takie wyprowadzenie osób badanych z błędu (ang. debriefing) ma być, zdaniem badaczy, skutecznym antidotum na ewentualne przykre konsekwencje uprzedniego wprowadzenia w błąd. Można przyjąć, że część osób badanych przyjmie z ulgą te "wyjaśnienia" i uspokojona opuści laboratorium.

Można mieć jednak wątpliwości co do tego, czy badaczowi uda się przekonać wszystkie osoby badane, że tym razem nie kłamie. Część osób może uznać, że psycholog lituje się nad nimi i stara
zakończeniu badania i tak odbywają z osobami badanymi sesje posteksperymentalne, w trakcie których szczegółowo omawiają, nic tym razem nie zatajając, wszystkie elementy przeprowadzonej procedury badawczej i odpowiadają na wszystkie pytania osób badanych. Takie wyprowadzenie osób badanych z błędu (ang. debriefing) ma być, zdaniem badaczy, skutecznym antidotum na ewentualne przykre konsekwencje uprzedniego wprowadzenia w błąd. Można przyjąć, że część osób badanych przyjmie z ulgą te "wyjaśnienia" i uspokojona opuści laboratorium.<br><br>Można mieć jednak wątpliwości co do tego, czy badaczowi uda się przekonać wszystkie osoby badane, że tym razem nie kłamie. Część osób może uznać, że psycholog lituje się nad nimi i stara
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego