Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
Benveniste'a. Definicja tego pojęcia u Meschonnica odbiega daleko od zasady powtarzalności narzuconej przez Platona. Meschonnic przyswaja to pojęcie swojej teorii w takim sensie, w jakim istniało ono przed Platonem. Pozwala mu to na stwierdzenie, że rytm może . W konsekwencji podmiot zaangażowany w akt mowy nie doświadcza nigdy powtórzenia jakiegoś stanu uprzedniego, ale czegoś zupełnie nowego i jednostkowego. Rytm występuje wszędzie, i to właśnie ta wszechobecność sprawia, że wymyka się on świadomości czy subiektywności.
Zdaniem Meschonnica rytm nie jest znakiem. Dowodzi on, że wypowiedzi nie tworzą wyłącznie znaki i że teoria mowy wykracza poza teorię komunikacji. Mowa obejmuje komunikację, znaki, ale też
Benveniste'a. Definicja tego pojęcia u Meschonnica odbiega daleko od zasady powtarzalności narzuconej przez Platona. Meschonnic przyswaja to pojęcie swojej teorii w takim sensie, w jakim istniało ono przed Platonem. Pozwala mu to na stwierdzenie, że rytm może &lt;gap&gt;. W konsekwencji podmiot zaangażowany w akt mowy nie doświadcza nigdy powtórzenia jakiegoś stanu uprzedniego, ale czegoś zupełnie nowego i jednostkowego. Rytm występuje wszędzie, i to właśnie ta wszechobecność sprawia, że wymyka się on świadomości czy subiektywności.<br>Zdaniem Meschonnica rytm nie jest znakiem. Dowodzi on, że wypowiedzi nie tworzą wyłącznie znaki i że teoria mowy wykracza poza teorię komunikacji. Mowa obejmuje komunikację, znaki, ale też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego