Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ścieki nasycone powietrzem dopływają przez obrotowy układ rozdzielczy 3. W wyniku obniżenia ciśnienia pęcherzyki gazu powodują wynoszenie oleju na powierzchnię. Zgarniacz 4 usuwa pianę do koryta 6. Ścieki opływają konstrukcję wewnętrzną 2 od dołu, co ułatwia osadzanie zawiesin.
Na rysunku 5.7 przedstawiono flotator ciśnieniowy wielosekcyjny do rozdzielania faz po uprzedniej destabilizacji emulsji metodą chemiczną. Do flotatora dopływa mieszanina ścieków surowych i recyrkulatu nasyconego uprzednio sprężonym powietrzem. Na przewodzie ścieków recyrkulowanych znajduje się eżektor, zasysający odpowiednią dawkę deemulgatora ze zbiornika 8. Mieszanina ta dopływa do dzwonu5, który spełnia rolę mieszacza szybkiego. Ścieki przebywają w nim 1520s i wypływają ku górze, wynosząc
ścieki nasycone powietrzem dopływają przez obrotowy układ rozdzielczy 3. W wyniku obniżenia ciśnienia pęcherzyki gazu powodują wynoszenie oleju na powierzchnię. Zgarniacz 4 usuwa pianę do koryta 6. Ścieki opływają konstrukcję wewnętrzną 2 od dołu, co ułatwia osadzanie zawiesin.<br>Na rysunku 5.7 przedstawiono flotator ciśnieniowy wielosekcyjny do rozdzielania faz po uprzedniej destabilizacji emulsji metodą chemiczną. Do flotatora dopływa mieszanina ścieków surowych i recyrkulatu nasyconego uprzednio sprężonym powietrzem. Na przewodzie ścieków recyrkulowanych znajduje się eżektor, zasysający odpowiednią dawkę deemulgatora ze zbiornika 8. Mieszanina ta dopływa do dzwonu5, który spełnia rolę mieszacza szybkiego. Ścieki przebywają w nim 1520s i wypływają ku górze, wynosząc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego