Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.
Art. 92. § 1. Inne stosunki prawne między spólnikami ocenia się według umowy spółki.
§ 2. W braku postanowień w umowie spółki stosuje się przepisy poniższe.
Art. 93. § 1. Każdy spólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
§ 2. Każdy spólnik może prowadzić bez uprzedniej uchwały spólników sprawy, nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych spólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzeba uprzedniej uchwały spólników.
Art. 94. § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku spólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej
prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.<br>Art. 92. § 1. Inne stosunki prawne między spólnikami ocenia się według umowy spółki.<br>§ 2. W braku postanowień w umowie spółki stosuje się przepisy poniższe.<br>Art. 93. § 1. Każdy spólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.<br>§ 2. Każdy spólnik może prowadzić bez uprzedniej uchwały spólników sprawy, nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.<br>§ 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych spólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzeba uprzedniej uchwały spólników.<br>Art. 94. § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku spólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego