Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
być zawarta:
1) bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji części, o których mowa w § 21 ust. 1,
2) bez stosowania udziału własnego w szkodach kradzieżowych, o którym mowa w § 21 ust. 2.

Umowa ubezpieczenia
§ 11.1 Zawarcie umowy następuje na wniosek właściciela pojazdu bądź osoby działającej na jego rzecz po uprzedniej identyfikacji pojazdu i dokonaniu przez PZU indywidualnej oceny ryzyka.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie imiennej na podstawie danych zgłaszanych przez osobę wnioskującą zawarcie umowy ubezpieczenia z tym, że PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od ich udokumentowania.
3. W porozumieniu z osobą wnioskującą zawarcie umowy określana jest suma
być zawarta:<br>1) bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji części, o których mowa w § 21 ust. 1, <br>2) bez stosowania udziału własnego w szkodach kradzieżowych, o którym mowa w § 21 ust. 2.<br><br>Umowa ubezpieczenia<br>§ 11.1 Zawarcie umowy następuje na wniosek właściciela pojazdu bądź osoby działającej na jego rzecz po uprzedniej identyfikacji pojazdu i dokonaniu przez PZU indywidualnej oceny ryzyka.<br>2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie imiennej na podstawie danych zgłaszanych przez osobę wnioskującą zawarcie umowy ubezpieczenia z tym, że PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od ich udokumentowania.<br>3. W porozumieniu z osobą wnioskującą zawarcie umowy określana jest suma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego