Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
przez podatnika, czasem istotny jest też "ciężar gatunkowy" czynu. Dlatego m.in. ograniczana bywa dopuszczalność korzystania z informacji uzyskanych przez organ podatkowy "przy okazji", np. w trakcie kontroli samego banku, a także prowadzenia kontroli czysto sprawdzającej. Dostęp do ksiąg bankowych obwarowany bywa szczegółowymi wymaganiami związanymi np. z odpowiednią argumentacją czy uprzednim wszczęciem przeciwko podatnikowi formalnych działań. Niekiedy organ podatkowy, nim zażąda informacji z banku, najpierw musi się o nie zwrócić bezpośrednio do podatnika. W Luksemburgu od 1989 roku obowiązuje przepis stanowiący, że administracja fiskalna nie ma prawa żądać od instytucji finansowych żadnych indywidualnych informacji o klientach. A krótka lista i "specjalistyczny
przez podatnika, czasem istotny jest też "ciężar gatunkowy" czynu. Dlatego m.in. ograniczana bywa dopuszczalność korzystania z informacji uzyskanych przez organ podatkowy "przy okazji", np. w trakcie kontroli samego banku, a także prowadzenia kontroli czysto sprawdzającej. Dostęp do ksiąg bankowych obwarowany bywa szczegółowymi wymaganiami związanymi np. z odpowiednią argumentacją czy uprzednim wszczęciem przeciwko podatnikowi formalnych działań. Niekiedy organ podatkowy, nim zażąda informacji z banku, najpierw musi się o nie zwrócić bezpośrednio do podatnika. W Luksemburgu od 1989 roku obowiązuje przepis stanowiący, że administracja fiskalna nie ma prawa żądać od instytucji finansowych żadnych indywidualnych informacji o klientach. A krótka lista i "specjalistyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego