Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
obowiązku wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków płacy. Artykuł 42 § 1 k. p. dotyczy bowiem zmiany warunków płacy, które po przejściu na inną organizację pracy pozostają nie zmienione, nie dotyczy natomiast obniżki faktycznie osiągniętego zarobku.
Obniżenie natomiast stawki wynagrodzenia jest zmianą warunków płacy, która jednostronnie przez zakład pracy może być dokonana po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowych warunków płacy. Należy jednak odróżnić stawki wynagrodzenia związane z kategorią (grupą) zaszeregowania pracownika od stawek różniących się co do wysokości w ramach tej kategorii zaszeregowania pracownika, które to różnice wynikają ze stosowanego wymiaru czasu pracy w tygodniu, w związku z zatrudnieniem w czterobrygadowej organizacji pracy. Przepisy płacowe w
obowiązku wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków płacy. Artykuł 42 § 1 k. p. dotyczy bowiem zmiany warunków płacy, które po przejściu na inną organizację pracy pozostają nie zmienione, nie dotyczy natomiast obniżki faktycznie osiągniętego zarobku. <br> Obniżenie natomiast stawki wynagrodzenia jest zmianą warunków płacy, która jednostronnie przez zakład pracy może być dokonana po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowych warunków płacy. Należy jednak odróżnić stawki wynagrodzenia związane z kategorią (grupą) zaszeregowania pracownika od stawek różniących się co do wysokości w ramach tej kategorii zaszeregowania pracownika, które to różnice wynikają ze stosowanego wymiaru czasu pracy w tygodniu, w związku z zatrudnieniem w czterobrygadowej organizacji pracy. Przepisy płacowe w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego