Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Ekspress Wieczorny
Nr: 70
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
się z sugestią podobną do zawartej w liście p. Kosieradzkiego.
"Ale trzeba pamiętać - czytamy w liście FAM - że pompy nie są aseptyczne (sterylne) i wymagają troskliwej eksploatacji i konserwacji przy zachowaniu ogólnej czystości w zakładzie mleczarskim".
Fabryka skierowała obecnie do użytkowników pomp przypomnienie o konieczności odpowiednio częstego mycia pomp po uprzednim ich rozebraniu.

Celem wnikliwego wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości i (jeśli się potwierdzą) zaradzenia im - FAM podjął następujące działania:
- Zlecono Instytutowi Przemysłu Mleczarskiego pilne badanie bakteriologiczne pomp pracujących w różnych warunkach - aby sprawdzić tezę o możliwości występowania w nich źródeł domniemanego zakażenia.
- Rozpoczęto prace zmierzające do dalszego usprawnienia uszczelnień. Z wykorzystaniem metody
się z sugestią podobną do zawartej w liście p. Kosieradzkiego. <br>&lt;q&gt;"Ale trzeba pamiętać&lt;/&gt; - czytamy w liście FAM - &lt;q&gt;że pompy nie są aseptyczne (sterylne) i wymagają troskliwej eksploatacji i konserwacji przy zachowaniu ogólnej czystości w zakładzie mleczarskim".&lt;/&gt; <br>Fabryka skierowała obecnie do użytkowników pomp przypomnienie o konieczności odpowiednio częstego mycia pomp po uprzednim ich rozebraniu. <br>&lt;gap&gt;<br>Celem wnikliwego wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości i (jeśli się potwierdzą) zaradzenia im - FAM podjął następujące działania:<br>- &lt;hi rend="bold"&gt;Zlecono Instytutowi Przemysłu Mleczarskiego pilne badanie bakteriologiczne pomp pracujących w różnych warunkach - aby sprawdzić tezę o możliwości występowania w nich źródeł domniemanego zakażenia. <br>- Rozpoczęto prace zmierzające do dalszego usprawnienia uszczelnień. Z wykorzystaniem metody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego