Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telekomunikacyjne
Rok: 1999
numeru).
3. Zastrzeżony numer nie jest podawany w fakturze VAT wystawianej przez TP S.A.

(7
1. Numer urządzenia abonenckiego nadaje TP S.A.
2. Numer urządzenia abonenckiego może byś zmieniony na życzenie Abonenta. gdy jest to technicznie możliwe.
3. Zmiany numeru urządzenia abonenckiego może dokonać TP S.A., po uprzednim zawiadomieniu Abonenta, co najmniej na jeden miesiąc przed przewidywanym terminem zmiany numeru.

(8
Na pisemne żądanie Abonenta, TP S.A. zawiesza świadczenie usług telefonicznych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszenie polega na wyłączeniu urządzenia abonenckiego z sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Za cały okres zawieszenia świadczenia usług, TP S
numeru). <br>3. Zastrzeżony numer nie jest podawany w fakturze VAT wystawianej przez TP S.A.<br><br>(7<br>1. Numer urządzenia abonenckiego nadaje TP S.A.<br>2. Numer urządzenia abonenckiego może byś zmieniony na życzenie Abonenta. gdy jest to technicznie możliwe.<br>3. Zmiany numeru urządzenia abonenckiego może dokonać TP S.A., po uprzednim zawiadomieniu Abonenta, co najmniej na jeden miesiąc przed przewidywanym terminem zmiany numeru.<br><br>(8<br>Na pisemne żądanie Abonenta, TP S.A. zawiesza świadczenie usług telefonicznych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zawieszenie polega na wyłączeniu urządzenia abonenckiego z sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Za cały okres zawieszenia świadczenia usług, TP S
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego