Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 3(75)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
przedniej szyby taksówki powinno znajdować się oznakowanie widoczne z zewnątrz pojazdu, informujące czy taksówka jest wolna.
§ 3
Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba, że pasażer zgodzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.
§ 4
1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".
§ 5
1.Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówką określają
przedniej szyby taksówki powinno znajdować się oznakowanie widoczne z zewnątrz pojazdu, informujące czy taksówka jest wolna.<br>§ 3<br>Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba, że pasażer zgodzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.<br>§ 4<br>1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań.<br>2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję &lt;q&gt;"kasa"&lt;/&gt;.<br>§ 5<br>1.Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówką określają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego