Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Krzysztof Bychowski
Tytuł: strona internetowa mieszkańców Marek
Rok: 2003
z pomp Grundfos jest pompą uzupełniającą, druga zaś jest pompą rezerwową.
Filtracja dwustopniowa.
Układ technologiczny filtracji dwustopniowej na filtrach ciśnieniowych o zróżnicowanych złożach i jednocześnie zróżnicowanych funkcjach zaprojektowany i dostarczony przez Vattenteknik przedstawia się następująco:
I-szy stopień filtracji - na filtrach piaskowych ciśnieniowych z zadaniem głównie usunięcia związków żelaza po uprzednim utlenieniu i flokulacji.
Wykorzystywane są cztery równolegle pracujące filtry wyposażone w złoża:
* żwir 5-8mm,
* żwir 3-5mm,
* żwir 1-2mm,
* srebrny piasek o granulacji 0,4-0,8mm,
* hydroantracyt o granulacji 0,6-1,6mm.
II-gi stopień filtracji - na złożach Ferro B i hydroantracytu z zadaniem usunięcia zarówno
z pomp Grundfos jest pompą uzupełniającą, druga zaś jest pompą rezerwową. <br>&lt;tit&gt;Filtracja dwustopniowa.&lt;/&gt;<br>Układ technologiczny filtracji dwustopniowej na filtrach ciśnieniowych o zróżnicowanych złożach i jednocześnie zróżnicowanych funkcjach zaprojektowany i dostarczony przez Vattenteknik przedstawia się następująco: <br>I-szy stopień filtracji - na filtrach piaskowych ciśnieniowych z zadaniem głównie usunięcia związków żelaza po uprzednim utlenieniu i flokulacji. <br>Wykorzystywane są cztery równolegle pracujące filtry wyposażone w złoża: <br>* żwir 5-8mm, <br>* żwir 3-5mm, <br>* żwir 1-2mm, <br>* srebrny piasek o granulacji 0,4-0,8mm, <br>* hydroantracyt o granulacji 0,6-1,6mm. <br>II-gi stopień filtracji - na złożach Ferro B i hydroantracytu z zadaniem usunięcia zarówno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego