Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
oraz o zmianie niektórych ustaw został przyjęty przez Sejm 19 października 1991r. (Dz.U. nr 107, poz. 464; tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr57, poz.603). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1992r. Na podstawie tej ustawy utworzony został Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego włączane były - po uprzednim zlikwidowaniu, czyli wykreśleniu z rejestru - przedsiębiorstwa państwowe gospodarki rolnej. Nadzór nad majątkiem Zasobu posiada Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, powołana do życia wymienioną ustawą, która dokonuje jego restrukturyzacji i prywatyzacji poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania.
Agencja jest państwową osobą prawną, a nadzór nad jej funkcjonowaniem
oraz o zmianie niektórych ustaw został przyjęty przez Sejm 19 października 1991r. (Dz.U. nr 107, poz. 464; tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr57, poz.603). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1992r. Na podstawie tej ustawy utworzony został Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego włączane były - po uprzednim zlikwidowaniu, czyli wykreśleniu z rejestru - przedsiębiorstwa państwowe gospodarki rolnej. Nadzór nad majątkiem Zasobu posiada Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, powołana do życia wymienioną ustawą, która dokonuje jego restrukturyzacji i prywatyzacji poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania.<br>Agencja jest państwową osobą prawną, a nadzór nad jej funkcjonowaniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego