Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
podstawie poszukują rozstrzygnięcia wątpliwych spraw (terram cum tremore infodiunt, quo sortibus emissis rerum certitudinem dubiarum perquirant). Po zakończeniu wróżby przykrywają je [losy] zieloną darnią i przez dwie włócznie wbite na krzyż grotami w ziemię przeprowadzają z pokorą konia, którego uważają za największego wśród innych i czczą jak świętość. Tedy po uprzednim losowaniu, przez które przedtem już to badali, podejmują [w tej samej sprawie] ponowną wróżbę przez to jakoby boskie zwierzę (et premissis sortibus, quibus id exploravere prius, per hunc quasi divinum denuoauguriantur). Jeżeli z obu tych czynności wypadnie jednakowa przepowiednia, wprowadzają [zamiar] w czyn. Jeżeli zaś nie, to zasmucony lud całkiem
podstawie poszukują rozstrzygnięcia wątpliwych spraw (terram cum tremore infodiunt, quo sortibus emissis rerum certitudinem dubiarum perquirant). Po zakończeniu wróżby przykrywają je [losy] zieloną darnią i przez dwie włócznie wbite na krzyż grotami w ziemię przeprowadzają z pokorą konia, którego uważają za największego wśród innych i czczą jak świętość. Tedy po uprzednim losowaniu, przez które przedtem już to badali, podejmują [w tej samej sprawie] ponowną wróżbę przez to jakoby boskie zwierzę (et premissis sortibus, quibus id exploravere prius, per hunc quasi divinum denuoauguriantur). Jeżeli z obu tych czynności wypadnie jednakowa przepowiednia, wprowadzają [zamiar] w czyn. Jeżeli zaś nie, to zasmucony lud całkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego