Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
pośredniczące połączone ze strukturami motywacyjnymi i emocjonalnymi związanymi z uprzednimi postawami oraz przekonaniem do reklamowanego obiektu. Reakcja odbiorcy na przekaz reklamowy determinowana jest więc intencją lub

brakiem intencji odbiorcy komunikatu, poziomem zaangażowania wpływającym na jakość przetwarzanej informacji, tendencją do automatycznego albo kontrolowanego przetwarzania informacji, cechami przekazu reklamowego i jego ekspozycji, uprzednimi postawami i stosunkiem odbiorcy wobec desygnatu wiadomości reklamowej, a także liczbą poprzednich ekspozycji komunikatu i ich skutkiem. Czynniki o charakterze indywidualnym, związane z odbiorcą, mają znaczenie drugorzędne z uwagi na dobór grupy docelowej odbiorców komunikatu. Kryteria tego doboru oparte są na uprzednich postawach wobec reklamowanych obiektów oraz wynikają z nadrzędnych
pośredniczące połączone ze strukturami motywacyjnymi i emocjonalnymi związanymi z uprzednimi postawami oraz przekonaniem do reklamowanego obiektu. Reakcja odbiorcy na przekaz reklamowy determinowana jest więc intencją lub <br>&lt;page nr=126&gt; <br>brakiem intencji odbiorcy komunikatu, poziomem zaangażowania wpływającym na jakość przetwarzanej informacji, tendencją do automatycznego albo kontrolowanego przetwarzania informacji, cechami przekazu reklamowego i jego ekspozycji, uprzednimi postawami i stosunkiem odbiorcy wobec desygnatu wiadomości reklamowej, a także liczbą poprzednich ekspozycji komunikatu i ich skutkiem. Czynniki o charakterze indywidualnym, związane z odbiorcą, mają znaczenie drugorzędne z uwagi na dobór grupy docelowej odbiorców komunikatu. Kryteria tego doboru oparte są na uprzednich postawach wobec reklamowanych obiektów oraz wynikają z nadrzędnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego