Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
sensowny.
Proces percepcji informacji napływających z otoczenia określany jest przez system nastawień odbiorcy, czynniki wewnętrzne, uprzednie doświadczenia percepcyjne oraz procesy motywacyjne. Odbiór informacji ma charakter silnie selektywny, wybiórczy oraz zorganizowany. Informacje charakteryzują się różną dostępnością, związaną z identyfikacją kategorii percepcyjnych. Najszybciej identyfikowane są informacje wysoce prawdopodobne oraz motywacyjnie związane z uprzednimi doświadczeniami. Percepcja ma charakter elastyczny. Jest uwarunkowana kontekstowo oraz określona regułami grupowania wiadomości, związanych ze zdolnością przewidywania oraz selekcji zbyt dużej ilości informacji.
Percepcja nie ma charakteru mechanicznego i wiąże się z wychodzeniem poza informacje, docierające w sposób bezpośredni. Wychodzenie poza dane zmysłowe możliwe jest dzięki posługiwaniu się cechami informacji
sensowny. <br>Proces percepcji informacji napływających z otoczenia określany jest przez system nastawień odbiorcy, czynniki wewnętrzne, uprzednie doświadczenia percepcyjne oraz procesy motywacyjne. Odbiór informacji ma charakter silnie selektywny, wybiórczy oraz zorganizowany. Informacje charakteryzują się różną dostępnością, związaną z identyfikacją kategorii percepcyjnych. Najszybciej identyfikowane są informacje wysoce prawdopodobne oraz motywacyjnie związane z uprzednimi doświadczeniami. Percepcja ma charakter elastyczny. Jest uwarunkowana kontekstowo oraz określona regułami grupowania wiadomości, związanych ze zdolnością przewidywania oraz selekcji zbyt dużej ilości informacji. <br>Percepcja nie ma charakteru mechanicznego i wiąże się z wychodzeniem poza informacje, docierające w sposób bezpośredni. Wychodzenie poza dane zmysłowe możliwe jest dzięki posługiwaniu się cechami informacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego