Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
skrawania, bowiem obsypujący się grunt, zwłaszcza gdy urobisko jest strome, może wypełnić łyżkę przed zakończeniem procesu (rys. 2.3b).
Powstaje wówczas przed łyżką lub nad łyżką zwał, co powoduje zmianę charakteru procesu. Mianowicie, zamiast skrawania rozpoczyna się przepychanie łyżki z urobkiem przez powstały nasyp. Wykonując obrót łyżką względem ramienia, można urabiać grunt wybierając go porcjami (rys. 2.3c). W początkowej fazie, charakter tego procesu jest zbliżony do skrawania. W fazach dalszych przypomina przepychanie łyżki przez zwał.
2.3.Praca koparek w kamieniołomach
Podstawowym rodzajem robót, do których są używane koparki duże jest praca w kamieniołomach. Wyposaża się je wtedy w osprzęty
skrawania, bowiem obsypujący się grunt, zwłaszcza gdy urobisko jest strome, może wypełnić łyżkę przed zakończeniem procesu (rys. 2.3b).<br>Powstaje wówczas przed łyżką lub nad łyżką zwał, co powoduje zmianę charakteru procesu. Mianowicie, zamiast skrawania rozpoczyna się przepychanie łyżki z urobkiem przez powstały nasyp. Wykonując obrót łyżką względem ramienia, można urabiać grunt wybierając go porcjami (rys. 2.3c). W początkowej fazie, charakter tego procesu jest zbliżony do skrawania. W fazach dalszych przypomina przepychanie łyżki przez zwał.<br>&lt;tit1&gt;2.3.Praca koparek w kamieniołomach&lt;/&gt;<br>Podstawowym rodzajem robót, do których są używane koparki duże jest praca w kamieniołomach. Wyposaża się je wtedy w osprzęty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego