Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
ludzie. W tych relacjach zaznacza się różny stopień więzi emocjonalnej; dochodzi też relacja do świata rzeczy.
Prawidłowe ułożenie stosunku do samego siebie wiąże się z rozwikłaniem stosunku do drugiego człowieka. Jeżeli nie zrodzi się w nas bunt w obronie własnego, indywidualnego ja, to ulegniemy nadmiernie wpływom innych. Otoczenie chce nas urabiać po swojemu. Łączy się z tym nacisk systemu edukacyjnego, który również pragnie kształtować nas i nasz sposób myślenia w sposób charakterystyczny dla ogółu. Piętno odciska na nas zastana kultura i panujące w niej modele. Wpływ ten jest tym większy, im częściej się powtarza, a przecież kultura masowa wdrąża się w
ludzie. W tych relacjach zaznacza się różny stopień więzi emocjonalnej; dochodzi też relacja do świata rzeczy.<br>Prawidłowe ułożenie stosunku do samego siebie wiąże się z rozwikłaniem stosunku do drugiego człowieka. Jeżeli nie zrodzi się w nas bunt w obronie własnego, indywidualnego ja, to ulegniemy nadmiernie wpływom innych. Otoczenie chce nas urabiać po swojemu. Łączy się z tym nacisk systemu edukacyjnego, który również pragnie kształtować nas i nasz sposób myślenia w sposób charakterystyczny dla ogółu. Piętno odciska na nas zastana kultura i panujące w niej modele. Wpływ ten jest tym większy, im częściej się powtarza, a przecież kultura masowa wdrąża się w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego