Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
np. profesorów fizyki, chemii, medycyny, inżynierów o wybitnych kwalifikacjach, a nie tylko filozofów z Krakowskiego Przedmieścia). To jest proces zdrowy i właściwy, jeśli idzie o ową integrację tzw. proletariusza z tzw. inteligentem. Z intelektualistami sprawa jest nieco trudniejsza. Im - z natury rzeczy - przypada rola przewodnia, to oni mają wskazywać kierunek, urabiać opinię, kształtować światopogląd.
Tymczasem, aby spełniać tg rolę, niezbędne są dwie kwalifikacje: z jednej strony autentycznie wysoki i szeroki punkt widzenia, owa umysłowa panoramiczność, z drugiej - wysoki standard moralny. Sądząc z rozlicznych enuncjacji w prasie, radiu, telewizji, z tym drugim wcale nie jest dobrze. Pośród tej nagle tak "zaktywizowanej" intelektualnej
np. profesorów fizyki, chemii, medycyny, inżynierów o wybitnych kwalifikacjach, a nie tylko filozofów z Krakowskiego Przedmieścia). To jest proces zdrowy i właściwy, jeśli idzie o ową integrację tzw. proletariusza z tzw. inteligentem. Z intelektualistami sprawa jest nieco trudniejsza. Im - z natury rzeczy - przypada rola przewodnia, to oni mają wskazywać kierunek, urabiać opinię, kształtować światopogląd.<br>Tymczasem, aby spełniać tg rolę, niezbędne są dwie kwalifikacje: z jednej strony autentycznie wysoki i szeroki punkt widzenia, owa umysłowa panoramiczność, z drugiej - wysoki standard moralny. Sądząc z rozlicznych enuncjacji w prasie, radiu, telewizji, z tym drugim wcale nie jest dobrze. Pośród tej nagle tak "zaktywizowanej" intelektualnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego