Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
powinni służyć swoją pracą socjalistycznemu systemowi społecznemu w Polsce w całości, a nie poszczególnym grupom lub osobom w aktualnym aparacie władzy, służyć swoim ideałom politycznym, a nie bieżącym i doraźnym dyspozycjom takich grup lub osób. Państwo, partia, stronnictwa polityczne i organizacje społeczne mogą przy pomocy swego aparatu prowadzić propagandą, czyli urabiać opinię publiczną na korzyść danych koncepcji, poglądów lub ideałów; jednakże takie aparaty propagandy powinny ograniczyć swą rolę we współpracy z dziennikarzami do ustalania ogólnych kierunków polityki, opiniowania i nadzoru, nie ingerując w bieżący tok redagowania gazet czy też realizacji programów radiowych i telewizyjnych. Przy działaniu urzędu cenzury w sposób ograniczony
powinni służyć swoją pracą socjalistycznemu systemowi społecznemu w Polsce w całości, a nie poszczególnym grupom lub osobom w aktualnym aparacie władzy, służyć swoim ideałom politycznym, a nie bieżącym i doraźnym dyspozycjom takich grup lub osób. Państwo, partia, stronnictwa polityczne i organizacje społeczne mogą przy pomocy swego aparatu prowadzić propagandą, czyli urabiać opinię publiczną na korzyść danych koncepcji, poglądów lub ideałów; jednakże takie aparaty propagandy powinny ograniczyć swą rolę we współpracy z dziennikarzami do ustalania ogólnych kierunków polityki, opiniowania i nadzoru, nie ingerując w bieżący tok redagowania gazet czy też realizacji programów radiowych i telewizyjnych. Przy działaniu urzędu cenzury w sposób ograniczony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego