Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
je wtedy w osprzęty ładowarkowe, przeznaczone głównie do urabiania skarp. Koparki są tu wykorzystywane do urabiania złoża oraz do prac pomocniczych. Zalicza się do nich: załadunek odstrzelonego urobku na wywrotki, załadunek surowca skalnego do kruszarek, a także prace porządkowe, na przykład wyrównanie tak zwanego spągu. Tego typu prace, związane z urabianiem skał i rumowisk kamieni, wymagają znacznych sił. Z tego powodu stosuje się prawie wyłącznie maszyny duże, na ogół produkowane jednostkowo lub w niewielkich seriach.
Odspajanie mineralnych gruntów skalistych, rumowisk kamieni lub innych złóż niejednorodnych odbywa się w procesie penetracji. Polega ona na pokonywaniu spoistości złoża poprzez wbijanie ostrza i zębów
je wtedy w osprzęty ładowarkowe, przeznaczone głównie do urabiania skarp. Koparki są tu wykorzystywane do urabiania złoża oraz do prac pomocniczych. Zalicza się do nich: załadunek odstrzelonego urobku na wywrotki, załadunek surowca skalnego do kruszarek, a także prace porządkowe, na przykład wyrównanie tak zwanego spągu. Tego typu prace, związane z urabianiem skał i rumowisk kamieni, wymagają znacznych sił. Z tego powodu stosuje się prawie wyłącznie maszyny duże, na ogół produkowane jednostkowo lub w niewielkich seriach.<br>Odspajanie mineralnych gruntów skalistych, rumowisk kamieni lub innych złóż niejednorodnych odbywa się w procesie penetracji. Polega ona na pokonywaniu spoistości złoża poprzez wbijanie ostrza i zębów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego