Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
M współczynnik tarcia wewnętrznego urobku równy tangensowi kąta tarcia wewnętrznego urobku, kąt skrawania (rys.13.5), mL masa lemiesza. Wartości współczynników k, M, Z oraz gęstość odspajanego urobku Z zależą od rodzaju gruntu (tablica 13.2).
Wartość kąta zawartego między wypadkową oporów skrawania a jej składową poziomą wynosi dla większości urabianych gruntów piaszczystych 17.
Biorąc pod uwagę (13.1), (13.2), (13.3) oraz uwzględniając, że (rys. 13.5)

można napisać

Jest to siła, która musi być rozwinięta przez układ napędowy koparki, aby maszyna mogła poruszać się po pochyłym podłożu, odspajając grunt za pomocą lemiesza. Przyjmuje się, że siła P działa
M współczynnik tarcia wewnętrznego urobku równy tangensowi kąta tarcia wewnętrznego urobku, kąt skrawania (rys.13.5), mL masa lemiesza. Wartości współczynników k, M, Z oraz gęstość odspajanego urobku Z zależą od rodzaju gruntu (tablica 13.2).<br>Wartość kąta zawartego między wypadkową oporów skrawania a jej składową poziomą wynosi dla większości urabianych gruntów piaszczystych 17.<br>Biorąc pod uwagę (13.1), (13.2), (13.3) oraz uwzględniając, że (rys. 13.5)<br>&lt;gap&gt;<br>można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>Jest to siła, która musi być rozwinięta przez układ napędowy koparki, aby maszyna mogła poruszać się po pochyłym podłożu, odspajając grunt za pomocą lemiesza. Przyjmuje się, że siła P działa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego