Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
nie skutków, a także wskazanie możliwości ich usunięcia lub przeciwdziałania zwiększeniu negatywnych skutków; zależy to oczywiście od prawidłowego przebiegu informacji.
Zadania dwóch pierwszych zespołów dzieli się na ogół między poszczególne stanowiska pracy i szczeble kierownicze, łącząc je z obowiązkami funkcyjnymi. W razie potrzeby uzyskania pełniejszych wyjaśnień co do zasygnalizowanych odchyleń, uruchamia się odpowiednie służby specjalistyczne, m.in. rewizję, lub powołuje (w skrajnych przypadkach) specjalną komisję, grupę ekspertów itp. do zbadania sprawy.
Spostrzeżenia poczynione na różnych etapach kontroli bieżącej oraz następnej są przekazywane pracownikom wyższych szczebli kierowniczych, którzy powinni zainicjować odpowiednie a właściwe działania. Wykonujący kontrolę powinien więc dobrze rozumieć istotę i
nie skutków, a także wskazanie możliwości ich usunięcia lub przeciwdziałania zwiększeniu negatywnych skutków; zależy to oczywiście od prawidłowego przebiegu informacji.<br>Zadania dwóch pierwszych zespołów dzieli się na ogół między poszczególne stanowiska pracy i szczeble kierownicze, łącząc je z obowiązkami funkcyjnymi. W razie potrzeby uzyskania pełniejszych wyjaśnień co do zasygnalizowanych odchyleń, uruchamia się odpowiednie służby specjalistyczne, m.in. rewizję, lub powołuje (w skrajnych przypadkach) specjalną komisję, grupę ekspertów itp. do zbadania sprawy.<br>Spostrzeżenia poczynione na różnych etapach kontroli bieżącej oraz następnej są przekazywane pracownikom wyższych szczebli kierowniczych, którzy powinni zainicjować odpowiednie a właściwe działania. Wykonujący kontrolę powinien więc dobrze rozumieć istotę i
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego