Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
typu) były zmienne typu "wewnętrznego" (psychologicznego). Z kolei dla behawioryzmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria zachowań się człowieka. I odpowiednio zmiennymi niezależnymi ważnymi dla Y były zmienne typu "zewnętrznego" (bodźcowego).

Sformułowanie pytania badawczego oraz hipotezy badawczej, jako możliwej na nie odpowiedzi traktującej o naturze związku (liniowy versus krzywoliniowy) łączącego Y z określoną Xj, zakładającego u jego podstaw zaakceptowaną przez badacza (czy raczej przez szkołę naukową, z którą się on identyfikuje) określoną TBO, inicjuje proces badawczy stanowiąc jego pierwszy krok. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ów pierwszy krok ściśle powiązany jest z dokonaną wcześniej przez badacza
typu) były zmienne typu "wewnętrznego" (psychologicznego). Z kolei dla behawioryzmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria zachowań się człowieka. I odpowiednio zmiennymi niezależnymi ważnymi dla Y były zmienne typu "zewnętrznego" (bodźcowego).<br><br>Sformułowanie pytania badawczego oraz hipotezy badawczej, jako możliwej na nie odpowiedzi traktującej o naturze związku (liniowy versus krzywoliniowy) łączącego Y z określoną Xj, zakładającego u jego podstaw zaakceptowaną przez badacza (czy raczej przez szkołę naukową, z którą się on identyfikuje) określoną TBO, inicjuje proces badawczy stanowiąc jego pierwszy krok. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ów pierwszy krok ściśle powiązany jest z dokonaną wcześniej przez badacza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego