Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
pomocą testów istotności różnic różnorakie porównania międzygrupowe, które objęły aż... 60 tys. osób przebadanych za pomocą baterii testów psychologicznych. I cóż się okazało? Jak nietrudno się domyśleć, wszystkie przeprowadzone porównania były istotne statystycznie. Między tymi porównaniami znalazły się i tak "egzotyczne", jak: "grupa osób mieszkających na wschód od rzeki Missisipi versus grupa osób mieszkających na zachód od Missisipi", "osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów", "osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu". Gdyby jednak w ślad za testami istotności różnic zastosowano jakieś mierniki w rodzaju wspomnianego już wskaźnika "omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent
pomocą testów istotności różnic różnorakie porównania międzygrupowe, które objęły aż... 60 tys. osób przebadanych za pomocą baterii testów psychologicznych. I cóż się okazało? Jak nietrudno się domyśleć, wszystkie przeprowadzone porównania były istotne statystycznie. Między tymi porównaniami znalazły się i tak "egzotyczne", jak: "grupa osób mieszkających na wschód od rzeki Missisipi versus grupa osób mieszkających na zachód od Missisipi", "osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów", "osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu". Gdyby jednak w ślad za testami istotności różnic zastosowano jakieś mierniki w rodzaju wspomnianego już wskaźnika "omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego