Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
tzn. przy pełnym obciążeniu na stanowiskach badawczych. W Polsce zasady wykonywania takich badań są przedmiotem normy BN-74/1340-11, która przewiduje również możliwość wykonywania badań na silnikach zainstalowanych w pojeździe.
Szczegółowe przepisy odnośnie emisji zanieczyszczeń istnieją dla silników napędzających pojazdy. Zagadnienie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez takie silniki jest skodyfikowane w Porozumieniu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które sporządzone w Genewie 20 marca 1958 r., wraz z późniejszymi zmianami, obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dodatek 48 do wspomnianego porozumienia zawiera tak zwany Regulamin nr 49, który podaje: Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników z zapłonem samoczynnym (ZS) i pojazdów wyposażonych w silniki ZS
tzn. przy pełnym obciążeniu na stanowiskach badawczych. W Polsce zasady wykonywania takich badań są przedmiotem normy BN-74/1340-11, która przewiduje również możliwość wykonywania badań na silnikach zainstalowanych w pojeździe.<br>Szczegółowe przepisy odnośnie emisji zanieczyszczeń istnieją dla silników napędzających pojazdy. Zagadnienie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez takie silniki jest skodyfikowane w Porozumieniu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, które sporządzone w Genewie 20 marca 1958 r., wraz z późniejszymi zmianami, obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dodatek 48 do wspomnianego porozumienia zawiera tak zwany Regulamin nr 49, który podaje: Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników z zapłonem samoczynnym (ZS) i pojazdów wyposażonych w silniki ZS
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego